KVW Ortsgruppe LICHTENBERG

Foto Koch J├╝rgen

Die KVW Ortsgruppe Lichtenberg  hat derzeit rund 60 Mitglieder.
Der Ortsausschuss besteht aus  folgenden Personen:
Asper  Bernarda Gostner
Radwanska Katarzyna Schöpf
Rizzi Agnes  Schöpf
Unterer Friedrich
Stecher  Stefanie
Telser Monika Ortler
Kontakt
Foto Koch Jürgen

KVW Ortsgruppe LICHTENBERG

Ortsvorsitzende:
Frau Asper Bernarda Gostner
lichtenberg@kvw.org