KVW Ortsgruppe Tscherms

Der Ausschuss der KVW Ortsgruppe Tscherms besteht aus folgenden Mitgliedern:

Gamper Bernhard
Klotz Lochmann Rosmarie
Mair Johann
Kontakt

KVW Ortgruppe Tscherms

Ortsvorsitzender:
Gamper Bernhard

tscherms@kvw.org